Genel Bilgilendirme
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet gösteriyor ve önceliklerimiz arasına alıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel bilgileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması hakkında aydınlatma metni Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş olarak, Kişisel Verilerin Korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacı ile düzenlenmiştir.

İlgili mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu